Fiskalni sistemi

DOO  MaxMare  se bavi distribucijom registar kasa od januara 2006, i u toj oblasti raspolaže sa zavidnim iskustvom.  Po uvođenju zakona o fiskalnim kasama preduzeće je ovlašteni serviser i distributer fiskalnih uređaja.  Razvili smo mrežu distributivno-servisnih centara u 6 gradova Republike Srpske. Sama mreža poslovnih jedinica je jedan od pokazatelja koliko je datom problemu pristupljeno ozbiljno.

 

26.07.2007 usvojen je Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj .

Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj počeo je sa primjenom sa 1.1.2008. i propisuje obavezu uvođenja fiskalnih kasa za sve one koji se bave prodajom roba i usluga.

 

Da biste vašu obavezu riješili kvalitetno, nudimo Vam  više rješenja:

 

 

Svi  gore navedeni proizvodi su od licenciranog proizvođača "Mikroelektronika" a.d.i zadovoljili su tehničko-funkcionalna ispitivanja u laboratoriji Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Početna         O nama       Fiskalni sis.       Maxers        Refil tonera      Kontakt